ดอนแก้ววิลเลจ 17

ดอนแก้ววิลเลจ 17 เป็นแบบบ้านมินิมอล ซึ่งเป็นแบบบ้านใหม่ล่าสุดที่ทางโครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบของบ้าน ให้ตอบโจทย์คนสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น

บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17

บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17

บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 1
บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 1

บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 2
บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 2

บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 3
บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 3

บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 4
บ้านดอกแก้ววิลเลจ 17 แบบบ้านมินิมอล 4